Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) lurida Stephens, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w Europie zachodniej i południowej oraz w południowej części Europy środkowej. W Polsce notowany tylko z Tatr na podstawie znaleziska sprzed przeszło 50 lat i od tego czasu powtórnie nie stwierdzony. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są poznane. Sz. Tenenbaum poławiał tego chrząszcza w drugiej połowie lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry: dolina Roztoki (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1937)