Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epuraea (Epuraea) fuscicollis (Stephens, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej Europie. W Polsce bardzo rzadko poławiany, wykazany dotychczas tylko z dwu stanowisk. Spotykany od czerwca do sierpnia na kwiatach roślin baldaszkowatych, w soku wypływającym z ran na drzewach, zwłaszcza brzozach i dębach, niekiedy znajdowany w wytłoczynach owoców.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1919, Horion 1960, Nunberg 1976); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Kolbe W. 1919, Horion 1960); «Śląsk» (Horion 1935, Horion 1951)