Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) pulicaria Costa, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej oraz na izolowanych, ciepłych stanowiskach w Europie środkowej, notowany ponadto z Afryki Północnej, Kaukazu i obszarów wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Larwy żerują w rozkładającym się drewnie gałęzi krzewów i drzew liściastych oraz iglastych. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i poławiane są do lipca; przeważnie występują one na pobrzeżach lasu, porębach i polanach śródleśnych — na starych pniakach, złomach, kłodach oraz na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy — rezerwat Grabina (Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Górny Śląsk: koło Koźla (Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kolbe W. 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)