Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) pulicaria Costa, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej oraz na izolowanych, ciepłych stanowiskach w Europie środkowej, notowany ponadto z Afryki Północnej, Kaukazu i obszarów wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Larwy żerują w rozkładającym się drewnie gałęzi krzewów i drzew liściastych oraz iglastych. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i poławiane są do lipca; przeważnie występują one na pobrzeżach lasu, porębach i polanach śródleśnych — na starych pniakach, złomach, kłodach oraz na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy — rezerwat Grabina Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977
KFP 14 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 14 Górny Śląsk koło Koźla Schubert 1934
KFP 14 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 14 Roztocze Tenenbaum 1913
KFP 14 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967
KFP 14 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1920
KFP 14 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 «Śląsk» Kolbe W. 1924
KFP 14 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884