Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) ruficollis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową, część Europy, na południe sięgając po Hiszpanię, Włochy północne, Bośnię i Albanię; notowany poza tym z Danii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, brak jednak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu w wielu krainach. Zasiedla głównie tereny nizinne i pogórza. Larwy odbywają rozwój w martwych gałęziach drzew liściastych i iglastych. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do lipca; chrząszcze przebywają zwykle na kwiatach tawuły — Spiraea L., derenia — Cornus L. oraz różnych roślin należących do baldaszkowatych i złożonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1871, Lentz 1879, Helm 1880), Koszalin (Lüllwitz 1916, Ermisch 1956); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Ermisch 1956); Pojezierze Mazurskie: Szyliny koło Gołdapi (Vorbringer 1904); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977); Nizina Mazowiecka: Warszawa--Gocławek (Osterloff 1885); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Gerhardt 1890, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: koło Koszarawy (Wachtl 1870); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Seidlitz 1875); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1877b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)