Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Anaspis) ruficollis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową, część Europy, na południe sięgając po Hiszpanię, Włochy północne, Bośnię i Albanię; notowany poza tym z Danii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, brak jednak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu w wielu krainach. Zasiedla głównie tereny nizinne i pogórza. Larwy odbywają rozwój w martwych gałęziach drzew liściastych i iglastych. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do lipca; chrząszcze przebywają zwykle na kwiatach tawuły — Spiraea L., derenia — Cornus L. oraz różnych roślin należących do baldaszkowatych i złożonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1871, Lentz 1879, Helm 1880
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916, Ermisch 1956
KFP 14 Pojezierze Pomorskie Szczecin Ermisch 1956
KFP 14 Pojezierze Mazurskie Szyliny koło Gołdapi Vorbringer 1904
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977
KFP 14 Nizina Mazowiecka Warszawa--Gocławek Osterloff 1885
KFP 14 Dolny Śląsk Śląsk Dolny Gerhardt 1890, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1942
KFP 14 Roztocze Obrocz woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 14 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 14 Beskid Zachodni koło Koszarawy Wachtl 1870
KFP 14 Tatry Nowicki M. 1873
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971
KFP 14 «Pomorze» Horion 1951
KFP 14 «Prusy» Seidlitz 1875
KFP 14 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1877b, Kuhnt 1912
KFP 14 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 14 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884