Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Variimorda briantea (Comolli, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w południowej Europie oraz w południowej części Europy środkowej, notowany poza tym z Kaukazu i Algierii. W Polsce stosunkowo niedawno odkryty na jednym stanowisku. Wymagania ekologiczne i bionomia tego gatunku nie są poznane. M. Tomalak (1977) znalazł ten gatunek w lipcu na kwiatach baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy: Osowa Góra (Tomalak 1977)