Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Variimorda fasciata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Szwecji, Finlandii i Karelii, wykazywany także z Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, zwłaszcza występuje w dolinach rzecznych. Rozwój larwalny odbywa w wilgotnym, zmurszałym drewnie drzew liściastych, głównie topól i wierzb. Larwy żerują również w stykających się bezpośrednio z ziemią gałęziach, złomach i pieńkach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września, najczęściej w miejscach nasłonecznionych, na kwiatach tawuły - Spiraea L., mięty - Mentha L., marchwi - Carota L. i świerząbka - Chaerophyllum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Tomalak 1977); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Jabłoński 1869, Trella 1923); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Osterloff 1885, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)