Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Variimorda fasciata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Szwecji, Finlandii i Karelii, wykazywany także z Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, zwłaszcza występuje w dolinach rzecznych. Rozwój larwalny odbywa w wilgotnym, zmurszałym drewnie drzew liściastych, głównie topól i wierzb. Larwy żerują również w stykających się bezpośrednio z ziemią gałęziach, złomach i pieńkach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września, najczęściej w miejscach nasłonecznionych, na kwiatach tawuły - Spiraea L., mięty - Mentha L., marchwi - Carota L. i świerząbka - Chaerophyllum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Riedel 1893, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Tomalak 1977
KFP 14 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocławek Osterloff 1885
KFP 14 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 14 Dolny Śląsk Kup woj. Opole Kelch 1846, Roger 1856
KFP 14 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Stefek 1939
KFP 14 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Lgocki 1908
KFP 14 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Kulczyński W. 1873
KFP 14 Roztocze Podlesie woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 14 Nizina Sandomierska Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880
KFP 14 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b
KFP 14 Beskid Zachodni Kelch 1846, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967
KFP 14 Beskid Wschodni Jabłoński 1869, Trella 1923
KFP 14 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873
KFP 14 Polska Osterloff 1885, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 14 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 14 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 14 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 14 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873