Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordella huetheri Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany ze środkowej i południowo-wschodniej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Skandynawii, a na południe do północno-wschodnich Włoch. W Polsce stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska na Pojezierzu Mazurskim oraz ogólnikowo, bez bliższych danych, z Polski Zachodniej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Pojezierze Mazurskie Szeroki Bór Ermisch 1963
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971