Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordella leucaspis Küster, 1849d
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem całą Europę Południową oraz południową część Europy środkowej, notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z kilku zaledwie stanowisk w trzech krainach. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na kwiatach baldaszkowatych i złożonych oraz na tawule - Spiraea L. i wilczomleczu - Euphorbia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Ermisch 1956), Wielkopolski Park Narodowy (Tomalak 1977); Dolny Śląsk: Bukowiec koło Wołowa (Polentz 1942); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Prusy Zachodnie» (Horion 1951)