Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordella leucaspis Küster, 1849d
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem całą Europę Południową oraz południową część Europy środkowej, notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z kilku zaledwie stanowisk w trzech krainach. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu i lipcu na kwiatach baldaszkowatych i złożonych oraz na tawule - Spiraea L. i wilczomleczu - Euphorbia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Ermisch 1956
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Tomalak 1977
KFP 14 Dolny Śląsk Bukowiec koło Wołowa Polentz 1942
KFP 14 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971
KFP 14 «Prusy Zachodnie» Horion 1951