Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curtimorda maculosa (Naezén, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy oraz górzystych terenach Francji, na południe docierający do Włoch północnych, notowany poza tym z Syberii i Japonii. W Europie środkowej zasiedla głównie leśne obszary górskie i podgórza. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju. Larwy odbywają rozwój w owocnikach niszczycy płotowej — Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) P. Karst. oraz w przegrzbiałym żółto-brunatnym drewnie pod owocnikami tej huby. Saprofityczny ten grzyb występuje na drzewach iglastych, zwłaszcza świerkach i sosnach; rozwija się on w miejscach pozbawionych kory na pniakach, kłodach, szczapach, a zwłaszcza na drewnie użytkowym, jak płoty, słupy, podkłady kolejowe, wieże triangulacyjne, mosty, słupy teletechniczne itp. Postacie dojrzałe znajdowano zwykle w pobliżu miejsc lęgowych, bardzo rzadko na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszczyce (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1857d, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Bach 1859); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Roztocze: Kunki i Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1857d, Pfeil 1866, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: koło Lądka-Zdroju (Schilling 1830b), Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1859); Beskid Zachodni (Rottenberg 1868, Reitter 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1920, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Bach 1859); «Śląsk» (Schilling 1832, Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Gerhardt 1899); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)