Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curtimorda maculosa (Naezén, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy oraz górzystych terenach Francji, na południe docierający do Włoch północnych, notowany poza tym z Syberii i Japonii. W Europie środkowej zasiedla głównie leśne obszary górskie i podgórza. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju. Larwy odbywają rozwój w owocnikach niszczycy płotowej — Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) P. Karst. oraz w przegrzbiałym żółto-brunatnym drewnie pod owocnikami tej huby. Saprofityczny ten grzyb występuje na drzewach iglastych, zwłaszcza świerkach i sosnach; rozwija się on w miejscach pozbawionych kory na pniakach, kłodach, szczapach, a zwłaszcza na drewnie użytkowym, jak płoty, słupy, podkłady kolejowe, wieże triangulacyjne, mosty, słupy teletechniczne itp. Postacie dojrzałe znajdowano zwykle w pobliżu miejsc lęgowych, bardzo rzadko na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gruszczyce Osterloff 1885
KFP 14 Dolny Śląsk Letzner 1857d, Gerhardt 1910
KFP 14 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Bach 1859
KFP 14 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908
KFP 14 Roztocze Kunki i Sabaudia woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 14 Sudety Zachodnie Letzner 1857d, Pfeil 1866, Gerhardt 1910
KFP 14 Sudety Wschodnie koło Lądka-Zdroju Schilling 1830b
KFP 14 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1859
KFP 14 Beskid Zachodni Rottenberg 1868, Reitter 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1920, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967
KFP 14 Beskid Wschodni Prałkowce koło Przemyśla Trella 1923
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971
KFP 14 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Bach 1859
KFP 14 «Śląsk» Schilling 1832, Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 14 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 14 «Beskidy» Gerhardt 1899
KFP 14 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 14 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873