Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mediimorda bipunctata (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem kraje śródziemnomorskie, na północ izolowanymi stanowiskami sięgający po Szwajcarię i Tyrol południowy. Z krajów środkowoeuropejskich dotychczas nie jest znany. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; ogólna wzmianka M Łomnickiego o występowaniu w Polsce opierała się na danych odnoszących się do okazu znalezionego na Podolu (M. Łomnicki 1890).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.