Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) feigei Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu ogólnym, poza Polską notowany z nielicznych stanowisk w Bawarii, Chorwacji, Austrii i na Węgrzech. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się tylko na danych odnoszących się do znaleziska w miejscowości Góra, leżącej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Ermisch 1956); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Śląsk» (Ermisch 1969b, Horion 1971)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: locus typicus! dla M. (M.) feigei Erm.