Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) koelleri Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek mało znany o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; wykazywany z nielicznych stanowisk w Europie środkowej, na północ sięgający do Nadrenii, Turyngii i Saksonii, notowany także z Danii, Szwajcarii i Bośni. W Polsce znany tylko z dwu krain. Bionomia i cykl rozwojowy nie są poznane. W. Szymczakowskki (1973) złowił trzy okazy tego chrząszcza 22 VI 1962 w biotopie kserotermicznym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Szulczewski 1922
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977
KFP 14 Wyżyna Małopolska rezerwat «Grabowiec» koło Pińczowa Szymczakowski 1973