Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) „micans”
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Według Ermisch'a (1954) Mordellistena micans (Germ.) występuje tylko w Dalmacji i Tyrolu, a M. grisea Muls. i M. minima Costa nie są synonimami, jak to było wcześniej uważane, lecz odrębnymi gatunkami występującymi na zachodzie Europy. Okazy wykazywane przez różnych autorów pod tymi nazwami należą, według Ermisch'a, do kompleksu liczącego około 15 gatunków. Dotyczy to też i wiadomości z Polski. Wszystkie stanowiska z Polski wymagają rewizji okazów dowodowych i do czasu wykonania takich rewizji podajemy je tymczasowo pod dawną nazwą. Część danych należy prawdopodobnie do następnego gatunku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bałazy i in. 1974); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Nysa (Kolbe W. 1918); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886); Roztocze: Pasieki koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Książpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)