Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) micantoides Ermisch, 1954
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący na ciepłych stanowiskach w Europie środkowej, na południe docierający do Włoch północnych, Chorwacji i Bośni, notowany również ze Szwajcarii i z Ukrainy. W Polsce znany z południowej i zachodniej części kraju. Zasiedla biotopy kserotermiczne. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w lipcu i trwa do września. Poławiano je na przytuliach — Galium L. oraz wilczomleczach — Euphorbia L., zwłaszcza na E. cyparissias L. (wilczomlecz sosnka).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat „Wzgórza Płutowskie" koło Chełmna (Szymczakowski 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Borek koło Torunia (Szymczakowski 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1973); Wielkopolski Park Narodowy: Osowa Góra (Tomalak 1977); Polska Zachodnia (Horion 1971)