Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) perparvula Ermisch, 1966
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu. Poza Polską notowany dotychczas z Turyngii i Węgier, poza tym A. Horion (1971) podaje ze znakiem zapytania Czechosłowację i Austrię. W Polsce znany tylko z trzech krain. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. W Polsce postacie dojrzałe spotykano w czerwcu. W. Szymczakowski (1973) łowił tego chrząszcza w biotopach kserotermicznych, a M. Tomalak na przytuliach — Galium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Skwierzyna Ermisch 1966, Horion 1969
KFP 14 Podlasie Mielnik koło Siemiatycz Szymczakowski 1973
KFP 14 Wyżyna Małopolska Skorocice koło Buska Szymczakowski 1973
KFP 14 Wielkopolski Park Narodowy Osowa Góra Tomalak 1977
KFP 14 Polska Ermisch 1969b
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971

Uwagi:
Wielkopolski Park Narodowy: locus typicus! dla M. perparvula ERM.