Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) pseudopumila Ermisch, 1963
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, występujący głównie w obszarze nadatlantyckim, notowany także z nielicznych stanowisk w Europie środkowej, Danii, Finlandii i Karelii. W Polsce stosunkowo niedawno notowany tylko ogólnikowo z Wielkopolskiego Parku Narodowego. M. Tomalak (1977) pisze, omawiany gatunek występuje „pojedynczo, lecz w wielu miejscach na terenie Parku". Poza tym autor ten twierdzi, że M. (M.) pseudopumila Erm. „występuje w wielu rejonach kraju". Bionomia i cykl rozwojowy nie są poznane. M. Tomalak poławiał postacie dojrzałe w czerwcu i lipcu na przytuliach — Galium L., świerzbnicy polnej — Knautia arvensis (L.) Coult. oraz roślinach należących do rodziny złożonych (Compositae).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Tomalak 1977
KFP 14 Polska Tomalak 1977