Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) purpureonigrans Ermisch, 1963
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, wykazany dotychczas z nielicznych, ciepłych stanowisk w Europie środkowej, Danii, Holandii oraz południowej Szwecji i Finlandii, notowany także z Bułgarii. W Polsce został odkryty w południowej i zachodniej części kraju, w siedmiu krainach. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i najliczniej występujących gatunków Mordellidae w biotopach kserotermicznych badanych przez W. Szymczakowskiego (1973). Autor ten poławiał chrząszcze od połowy maja do połowy sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat „Wzgórza Płutowskie” koło Chełmna (Szymczakowski 1973); Dolny Śląsk: rezerwat „Góra Gipsowa” koło Kietrza (Szymczakowski 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Podgórki i Bielany pod Krakowem (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1973); Beskid Wschodni: Łuczyce koło Przemyśla (Szymczakowski 1973); Pieniny: Długi Gronik na Krasie, Góra Zamkowa w Czorsztynie (Szymczakowski 1973)