Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) pygmaeola Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany dotychczas z nielicznych stanowisk w Europie środkowej, Szwajcarii oraz południowych części Skandynawii i Finlandii. W Polsce notowany z dwu krain południowych oraz ogólnikowo, bez bliższych danych, z Polski Zachodniej. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są poznane. W Polsce poławiany w drugiej połowie maja na murawach kserotermicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Dieckmann 1966c); Wyżyna Małopolska: okolice Pińczowa - rezerwat „Grabowiec" (Szymczakowski 1973); Polska (Ermisch 1963); Polska Zachodnia (Horion 1971)