Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) weisei Schilsky, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, wykazywany także z Algierii, Turkiestanu i Dagestanu. W Polsce dotychczas nie został stwierdzony w sposób pewny, chociaż od opisu gatunku upłynęło przeszło 90 łat. Jedynie A. Horion podał M. (M.) weisei Schilsky z Polski Zachodniej, ale bez bliższych danych. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane.
[tom 22]
Gatunek opisany z Algierii; szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Kaukazu, lasostepowej części Syberii aż po Wyspy Kurylskie. Ogólnikowo podany w 1971 r. z Polski Zachodniej, ale z braku konkretnych danych nie zaliczony do fauny krajowej. Obecnie, stosunkowo niedawno odkryty w Polsce na czterech stanowiskach. Występuje na ciepłych zboczach, suchych miedzach, miejscach ruderalnych i wysypiskach, żwirowiskach, nasłonecznionych brzegach lasu i wrzosowiskach. Larwy odbywają rozwój w łodygach bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L. i bylicy polnej — Artemisia campestris L. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu i są najczęściej poławiane na roślinach żywicielskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Borowiec 1996); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec 1996, Borowiec i in. 1992); Dolny Śląsk (Borowiec 1996); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Borowiec 1996); Polska (Lucht 1987); Polska Zachodnia (Horion 1971)