Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Pseudomordellina) nanula Ermisch, 1967
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek opisany stosunkowo niedawno z Meklenburgii, wykazany dotychczas z Czechosłowacji, Austrii, Albanii, południowego obszaru europejskiej części ZSRR oraz Azji Mniejszej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska Zachodnia (Horion 1971)