Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Pseudomordellina) pseudonana Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany ze stanowisk kserotermicznych w czterech, krainach. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe były poławiane od maja do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Góra Ermisch 1956
KFP 14 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1973
KFP 14 Wyżyna Lubelska Szymczakowski 1973
KFP 14 Pieniny Pulsztyn Szymczakowski 1973
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 14 Polska Zachodnia Horion 1971
KFP 14 «Śląsk» Horion 1951