Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellochroa tournieri (Emery, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek eurosyberyjski, na wschód docierający do Władywostoku, w Europie szeroko rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do południowych prowincji Szwecji, Finlandii i Karelii. W Europie środkowej występuje na ogół rzadko i lokalnie, liczniej na stanowiskach kserotermicznych. W Polsce notowany z kilku stanowisk w trzech krainach oraz ogólnikowo ze Śląska. Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane. Postacie dojrzałe były poławiane przez W. Szymczakowskiego w czerwcu i sierpniu w biotopach kserotermicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Borek koło Torunia (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Beskid Zachodni: Cieszyn (Fleischer 1910, Ermisch 1943); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Schilsky 1892, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Csiki 1915, Ermisch 1943)