Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ripidius quadriceps (Abeille de Perrin, 1872)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek bardzo rzadko poławiamy, przeważnie pojedynczo, z powodu skrytego sposobu życia; notowany z Podobszaru Śródziemnomorskiego, Francji, Szwajcarii, Austrii, NRD, Szwecji, Finlandii i Armenii. Z Polski brak udokumentowanych danych o jego występowaniu w naszym, kraju. Jedyna wzmianka L. Borowca i D. Tarnawskiego (1983c) „Z Polski nie wykazany, ale z całą pewnością występuje w naszym kraju" — nie upoważnia do zaliczenia omawianego gatunku do fauny Polski. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu lub lipcu, przy czym samce żyją krócej, tylko kilka dni. Chrząszcze spotyka się głównie w miejscach gdzie występują karaczany na pobrzeżach lasów, w pobliżu starych drzew i w ściółce leśnej. Samica składa na ziemi do 2200 jaj przykrywając je oprzęclem. Rozwój embrionalny trwa około 20 dni. Wylęgnięta larwa I stadium, bardzo aktywna, żyje na swobodzie do 4 dni; w tym czasie wdrapuje się na przebiegającą obok niej larwę karaczana z rodzaju Ectobius Steph. (w Armenii Phyllodromica Fieb.), wgryza się w jej tułów tak, że w ciało żywiciela wnika tylko jej głowa i przednia część tułowia. Po 2-3 tygodniach żerowania, po wylinieniu larwa II stadium wdraża się w ciało gospodarza aż do odwłoka, gdzie żeruje 4-5 dni, następnie odbywa z gospodarzem diapauzę zimową. Larwa III stadium pojawia się wiosną i żeruje nadal 3-4 miesiące. Larwa ostatniego, IV stadium, mająca już dobrze wykształcone nogi przebywa w ciele karaczana 4-5 dni, następnie opuszcza ciało żywiciela przez ostatni segment odwłoka. Przepoczwarzenie następuje na ziemi; stadium poczwarki samczej trwa 5-8 dni, a poczwarki samiczej 15-19 dni. Spasożytowana larwa karaczana rozwija się normalnie, ale nie osiąga stadium imaginalnego i ginie po wyjściu pasożyta. Liczba zarażonych larw karaczanów jest znaczna i dochodzi do 10%, toteż drogą hodowli larw karaczanów krajowych może uda się odkryć R. quadriceps Ab. w naszym kraju.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: