Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nacerdes (Anogcodes) fulvicollis (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący tereny górzyste w środkowej części Europy, Francji, Włoch północnych oraz Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Występuje w lasach na podgórzach i w górach, docierając do regla górnego. Bionomia poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe poławiano głównie w lipcu i sierpniu na kwitnących roślinach, zwłaszcza z rodziny baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1899), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Osterloff 1885); Beskid Wschodni: góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1923, Trella 1938); Pieniny: dolina potoku Pienińskiego (Tenenbaum 1926); Tatry (Nowicki M. 1873, Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Starzyk J.R. 1971c), Dolina Strążyska, Hala Tomanowa, Staników Źleb (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1956); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1956); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)