Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ischnomera (Asclera) cinerascens (Pandellé, 1867c)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych autorów uważany za aberację I. (A.) caerulea (L.). Wykazywany był od Pirenejów aż do Kaukazu, a najdalej wysunięte stanowiska na północ podawano z Danii i Skandynawii. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Jedyna ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Tatrach wymaga potwierdzenia materiałami z naszego obszaru górskiego, gdyż dotychczas stwierdzono jego występowanie tylko w Tatrach słowackich. Ogólne dane z Galicji oparte były na stanowiskach podolskich. Według danych z piśmiennictwa postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, a larwy żerują w zmurszałym drewnie pni i gałęzi dębów, wiązów i klonów.
[tom 22]
Gatunek opisany z Pirenejów, na wysokości 800-1500 m n.p.m.; szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Skandynawię, notowany nadto z Kaukazu i północnego Iraku. Wszędzie rzadko spotykany i rozsiedlenie jego w poszczególnych krajach słabo poznane, gdyż bywał traktowany jako odmiana Ischnomera caerulea (L.). Ogólnikowo notowany w 1956 r. z Tatr na podstawie danych ze Słowacji, wzmianka o występowaniu w Galicji oparta była na stanowiskach podolskich, dlatego nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie niedawno odkryty w czterech krainach. Bionomia słabo poznana. Larwy odbywają rozwój w rozkładającym się drewnie drzew liściastych, głównie dębów — Quercus L., wiązów — Ulmus L. i klonów — Acer L. Chrząszcze pojawiają się w kwietniu i przeżywają do lipca, poławiano je na kwiatach roślin zielnych, często na baldaszkowatych — Umbelliferae,
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Tatry (Horion 1956); «Galicja» (Jakobson 1915); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kubisz 1989, Kubisz 1992b), Puszcza Bukowa koło Szczecina, Kołowo (Kubisz 1991); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kubisz 1992b, Kubisz 1989); Beskid Zachodni (Kubisz 1989, Kubisz 1992b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kubisz 1989, Kubisz 1992b), Lipnik koło Przeworska (Kubisz 1991); Beskid Wschodni: okolice Przeworska (Kubisz 1992b)