Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho abieticola Sahlberg, 1875b
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek borealno-górski, notowany głównie z Finlandii, Szwecji, Karelii oraz z nielicznych, reliktowych stanowisk w Beskidach Zachodnich, Sudetach, Alpach północno-wschodnich oraz na Rudawach. W Polsce znany z kilku tylko stanowisk w Sudetach i na Babiej Górze. Występuje na zimnych i wilgotnych stanowiskach w pierwotnych lasach świerkowych. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Rozwój odbywa się pod obluźnioną korą cienkich pni (o średnicy 7-18 cm), złamanych przez wiatr, będących w skośnym położeniu w stosunku do powierzchni ziemi. Larwy żerują w chodnikach larw korników, gatunków z rodzaju czterooczak — Polygraphus Er., rytownik — Pityogenes Bedel i zakorek — Hylastes Er. W zależności od warunków ekologicznych przepoczwarczenie odbywa się od drugiej połowy lipca do pierwszej połowy września. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Postacie dojrzałe najczęściej poławiano w okresie diapauzy zimowej, w komorach poczwarkowych pod korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Burakowski B. 1962b. Obserwacje biologiczno-morfologiczne nad Pytho kolwensis C. Sahlb. (Coleoptera, Pythidae) w Polsce. Fragm. Faun., Warszawa, 10, str. 173-204, 8 rys. – F.

Burakowski B. 1976. Rozmiazgowate - Pythidae, Omiękowate - Lagriidae, Cisawkowate - Alleculidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», 19, 88-90. Warszawa, 76 str., 275 rys. – F.

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Gerhardt J. 1898. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1897. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 23, str. 1-11. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Tutzing, Sonderband, XIV + 1-268, 329-336 str. – F.

Horion A. 1960b. Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland IV. Reihe (7. Nachtrag zum «Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer»). Mitt. Münch. Ent. Ges., München, 50, str. 119-162. – F.

Jakobson G. G. 1915. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. XI. S.-Peterburg, str. 865-1024. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Reitter E. 1911. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26, 436 str., 147 rys., tt. 81–128. – F, S: 10, 11.

Reitter E. 1921. Bestimmungs-Tabellen der Coleopteren-Familie Pythidae aus Europa und den angrenzenden Ländern. 91. Heft der Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. Troppau, 12 str. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Seidlitz [G.]. 1917. Die letzten Familien der Heteromeren (Col.). Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1916, str. 387–498. – F, S: 14.