Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho abieticola Sahlberg, 1875b
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek borealno-górski, notowany głównie z Finlandii, Szwecji, Karelii oraz z nielicznych, reliktowych stanowisk w Beskidach Zachodnich, Sudetach, Alpach północno-wschodnich oraz na Rudawach. W Polsce znany z kilku tylko stanowisk w Sudetach i na Babiej Górze. Występuje na zimnych i wilgotnych stanowiskach w pierwotnych lasach świerkowych. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Rozwój odbywa się pod obluźnioną korą cienkich pni (o średnicy 7-18 cm), złamanych przez wiatr, będących w skośnym położeniu w stosunku do powierzchni ziemi. Larwy żerują w chodnikach larw korników, gatunków z rodzaju czterooczak — Polygraphus Er., rytownik — Pityogenes Bedel i zakorek — Hylastes Er. W zależności od warunków ekologicznych przepoczwarczenie odbywa się od drugiej połowy lipca do pierwszej połowy września. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Postacie dojrzałe najczęściej poławiano w okresie diapauzy zimowej, w komorach poczwarkowych pod korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Horion 1956, Horion 1960b, Burakowski 1962b, Burakowski 1976), Góry Izerskie (Burakowski 1962b, Burakowski 1976), nadleśnictwo Świeradów (Burakowski 1962b); Sudety Wschodnie: Bystrzyca Kłodzka, dolina rzeki Wilczki (Gerhardt 1910, Horion 1956, Horion 1960b, Burakowski 1962b); Beskid Zachodni: Babia Góra (Burakowski 1962b, Burakowski 1976, Pawłowski J. 1967); «Śląsk» (Gerhardt 1898, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Seidlitz 1917, Reitter 1921, Horion 1951)