Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho abieticola Sahlberg, 1875b
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek borealno-górski, notowany głównie z Finlandii, Szwecji, Karelii oraz z nielicznych, reliktowych stanowisk w Beskidach Zachodnich, Sudetach, Alpach północno-wschodnich oraz na Rudawach. W Polsce znany z kilku tylko stanowisk w Sudetach i na Babiej Górze. Występuje na zimnych i wilgotnych stanowiskach w pierwotnych lasach świerkowych. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Rozwój odbywa się pod obluźnioną korą cienkich pni (o średnicy 7-18 cm), złamanych przez wiatr, będących w skośnym położeniu w stosunku do powierzchni ziemi. Larwy żerują w chodnikach larw korników, gatunków z rodzaju czterooczak — Polygraphus Er., rytownik — Pityogenes Bedel i zakorek — Hylastes Er. W zależności od warunków ekologicznych przepoczwarczenie odbywa się od drugiej połowy lipca do pierwszej połowy września. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Postacie dojrzałe najczęściej poławiano w okresie diapauzy zimowej, w komorach poczwarkowych pod korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Horion 1956, Horion 1960b, Burakowski 1962b, Burakowski 1976
KFP 14 Sudety Zachodnie Góry Izerskie Burakowski 1962b, Burakowski 1976
KFP 14 Sudety Zachodnie nadleśnictwo Świeradów Burakowski 1962b
KFP 14 Sudety Wschodnie Bystrzyca Kłodzka, dolina rzeki Wilczki Gerhardt 1910, Horion 1956, Horion 1960b, Burakowski 1962b
KFP 14 Beskid Zachodni Babia Góra Burakowski 1962b, Burakowski 1976, Pawłowski J. 1967
KFP 14 «Śląsk» Gerhardt 1898, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Seidlitz 1917, Reitter 1921, Horion 1951