Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho depressus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, północnej i środkowej części Europy, na południe sięgający po Włochy północne, Jugosławię i Siedmiogród, a na wschód docierający do Syberii zachodniej po Jenisej. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, docierając w Alpach do wysokości około 2200 m n.p.m. Zasiedla martwe, zarówno stojące, jak i niedawno powalone drzewa iglaste, zwłaszcza sosny. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żyją pod obluźnioną korą, żerując zwykle w chodnikach larw chrząszczy podkorowych, zwłaszcza korników. Przepoczwarczenie ma miejsce zwykle w sierpniu lub wrześniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych, gdzie najczęściej są spotykane, niekiedy w większej liczbie osobników.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Haase i Doms 1875, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1956); Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Smolarnia koło Choszczna, rezerwat Staniszewskie Błoto koło Kartuz (Burakowski*); Pojezierze Mazurskie (Kugelann 1794, Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1956, Bałazy i Michalski 1960, Kinelski i Szujecki 1964), Smolniki koło Iławy, Wały koło Szczytna, Zdunowo woj. Suwałki (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy - leśnictwo Górka (Bałazy i Michalski 1977), Góra, Margonin koło Chodzieży (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Burakowski 1982), Warszawa-Wawer, Puszcza Kampinoska — Wywrotnia Góra (Burakowski*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956), nadleśnictwo Trzebień woj. Jelenia Góra (Burakowski*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956), Brzezinka koło Gliwic (Kolbe W. 1924); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Nisko, Puszcza Niepołomicka — Kłaj (Burakowski*); Sudety Zachodnie: Duszniki Zdrój (Rottenberg 1868b, Horion 1956), Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956), Małe Torfowisko Batorowskie koło Radkowa, rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Zebe G. 1859); Beskid Wschodni: Dubiecko koło Przemyśla (Trella 1923); Tatry (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886), Kuźnice (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1962b, Burakowski 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1859, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1917); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912, Seidlitz 1917, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956)