Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho depressus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, północnej i środkowej części Europy, na południe sięgający po Włochy północne, Jugosławię i Siedmiogród, a na wschód docierający do Syberii zachodniej po Jenisej. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, docierając w Alpach do wysokości około 2200 m n.p.m. Zasiedla martwe, zarówno stojące, jak i niedawno powalone drzewa iglaste, zwłaszcza sosny. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żyją pod obluźnioną korą, żerując zwykle w chodnikach larw chrząszczy podkorowych, zwłaszcza korników. Przepoczwarczenie ma miejsce zwykle w sierpniu lub wrześniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych, gdzie najczęściej są spotykane, niekiedy w większej liczbie osobników.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Haase i Doms 1875, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1956
KFP 14 Pojezierze Pomorskie leśnictwo Smolarnia koło Choszczna, rezerwat Staniszewskie Błoto koło Kartuz Burakowski*
KFP 14 Pojezierze Mazurskie Kugelann 1794, Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1956, Bałazy i Michalski 1960, Kinelski i Szujecki 1964
KFP 14 Pojezierze Mazurskie Smolniki koło Iławy, Wały koło Szczytna, Zdunowo woj. Suwałki Burakowski*
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy - leśnictwo Górka Bałazy i Michalski 1977
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Góra, Margonin koło Chodzieży Burakowski*
KFP 14 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Burakowski 1982
KFP 14 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wawer, Puszcza Kampinoska — Wywrotnia Góra Burakowski*
KFP 14 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 14 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Burakowski*
KFP 14 Dolny Śląsk Śląsk Dolny Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956
KFP 14 Dolny Śląsk nadleśnictwo Trzebień woj. Jelenia Góra Burakowski*
KFP 14 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956
KFP 14 Górny Śląsk Brzezinka koło Gliwic Kolbe W. 1924
KFP 14 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 14 Nizina Sandomierska Nisko, Puszcza Niepołomicka — Kłaj Burakowski*
KFP 14 Sudety Zachodnie Duszniki Zdrój Rottenberg 1868b, Horion 1956
KFP 14 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956
KFP 14 Sudety Zachodnie Małe Torfowisko Batorowskie koło Radkowa, rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem Burakowski*
KFP 14 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Zebe G. 1859
KFP 14 Beskid Wschodni Dubiecko koło Przemyśla Trella 1923
KFP 14 Tatry Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886
KFP 14 Tatry Kuźnice Burakowski*
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1962b, Burakowski 1976
KFP 14 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1859, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951
KFP 14 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1917
KFP 14 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912, Seidlitz 1917, Horion 1951
KFP 14 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884
KFP 14 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956