Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notoxus trifasciatus Rossi, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w Europie Południowej oraz występujący lokalnie na kserotermicznych stanowiskach w południowej części Europy środkowej, notowany ponadto z Algierii i Kaukazu. W Polsce chrząszcz znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Na terenach nizinnych zasiedla głównie pobrzeża większych rzek, a na terenach górskich, kserotermiczne zbocza. Poławiany od czerwca do sierpnia na kwiatach bylin i roślin zielnych oraz na gałęziach wierzb.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Sudety Zachodnie: Wolibórz koło Nowej Rudy (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Wschodni: Prałkowce i Nowosiółki Dydyńskie koło Przemyśla (Trella 1923); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilling 1835b, Reitter 1870, Schwarz E. 1872b, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)