Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem głównie południowo-zachodnią Europę oraz południową część Europy środkowej, notowany także z Bałkanu północnego. W Polsce poławiany bardzo rzadko, wykazany dotychczas tylko z pięciu krain. Chrząszcz psammofilny, występujący na terenach nizinnych w drobnoziarnistym piasku na pobrzeżach wód, na wydmach i w dołach po wybranym piasku nawet w większych odległościach od wody. Znajdowany również w napływkach popowodziowych. Poławiany przeważnie od kwietnia do lipca, pojedynczo również we wrześniu. W ciągu dnia chrząszcze są ukryte w piasku, wychodzą na powierzchnię dopiero wieczorem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Lubska (Weise 1872), Żary (Heberdey 1942); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1885, Horion 1956), Czarna Struga koło Wołomina (Burakowski*); Dolny Śląsk (Rottenberg 1873, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Heberdey 1942, Horion 1956); Górny Śląsk: rzeka Ruda - Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Rybiński 1897, Heberdey 1942); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Schwarz E. 1872b, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)