Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus bifasciatus (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Anglii południowej, Danii i południowych prowincji Szwecji, wykazany też z Tunisu, Kaukazu i Syberii. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany dotychczas tylko z dwu stanowisk. Postacie dojrzałe poławiano na pobrzeżach wód i lasów, na polach, w ogrodach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wiązkami chrustu, w suchych ekskrementach, pryzmach kompostowych, pod wypielonymi chwastami oraz pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888)