Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus bimaculatus (Illiger, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozpowszechniony w północnej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, przy czym w obrębie swego areału w kierunku ze wschodu na zachód jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz notowany głównie z pobrzeża Bałtyku, poza tym znany z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych. Gatunek psammofilny, możliwe że słonolubny. Występuje na piaszczystych pobrzeżach morskich i wód śródlądowych. Łowiony od wiosny do jesieni w powierzchniowej warstwie piasku, wśród korzeni traw, pod napływkami i wyrzuconymi przez fale morskie morszczynami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.