Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus gracilis (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony od południowych prowincji Skandynawii i Karelii przez całą Europę środkową aż do Francji, Włoch północnych, Krainy, Dalmacji i Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w siedmiu tylko krainach. Zasiedla tereny nizinne i podgórza gdzie występuje na pobrzeżach rzek i jezior oraz torfowiskach i bagnach. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku, najczęściej w kwietniu i maju, w próchnicy, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami popowodziowymi, zimą w pochwach liściowych trzciny (Phragmites Adans.) i pałki (Typha L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zebe G. 1853, Habelmann 1854, Bach 1859, Helm 1901, Lüllwitz 1916, Horion 1956, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Horion 1956); Nizina Mazowiecka: Łomża, Warszawa-Wawer (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Polentz 1942, Horion 1956); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Obornik Śląskich (Kolbe W. 1927, Horion 1956); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Pic 1911, Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1927); «Pomorze» (Schilsky 1888, Horion 1951); «Prnsy» (Illiger 1798, Schmidt W.L. 1842, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)