Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus longicollis Schmidt, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie Europę Południową, notowany też z Węgier, Algierii i Azji Mniejszej. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany ogólnikowo przez M. Pica w 1925 r., ale Sz. Tenenbaum później (1926) wzmiankę tę sprostował, podając że okaz dowodowy pochodzi z Syberii. Inni autorzy omyłkowo wykazywali omawiany takson na podstawie błędnej informacji podanej przez M. Pica. Bionomia tego gatunku nie jest znana. We Francji poławiano go na żwirowatej glebie nad wodami, w próchnicy i pod kamieniami.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: