Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus luteicornis Schmidt, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek środkowoeuropejski, na zachód docierający do Francji i Szwajcarii, a na południe do Włoch północnych, Krainy i Dalmacji. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach. Zasiedla drobnoziarniste żwirowiska na pobrzeżach wód. Poławiany od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939, Griep 1939b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Poczesna, Mirów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1920, Horion 1956), Cieszyn (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911); «Śląsk» (Kolbe W. 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)