Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus nectarinus (Panzer, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej Europie oraz w południowej części Europy środkowej, wykazywany też z Syberii południowej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, wykazany dotychczas z nielicznych stanowisk, przy czym dawne dane o występowaniu na Śląsku Dolnym. i na Wzgórzach Trzebnickich winny być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż według A. Horiona (1956) w zbiorze K. Letznera brak okazów dowodowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane. W Słowacji postacie dojrzałe poławiano na ciepłych stanowiskach, pod odstającą korą, wiązkami chrustu, w próchnicy i na niskiej roślinności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); Dolny Śląsk: Oława, Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Trzebinia (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe