Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus quadriguttatus (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej oraz w południowej części Europy środkowej, wykazywany też z Afryki Północnej i Azorów. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane ogólnikowe o występowaniu w byłych Prusach zdają się być niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.