Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aderus (Anidorus) lateralis (Gredler, 1866)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek mało znany, o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, mimo że od opisu upłynęło przeszło sto lat, notowany dotychczas z Tyrolu południowego i Karyntii w Austrii oraz z Włoch północnych. W Polsce z całą pewnością nie występuje. Wzmianka o występowaniu omawianego gatunku w Wejherowie opierała się prawdopodobnie na mylnym oznaczeniu. Zapewne omyłkowo A. (A.) lateralis (Gredl.) został zaliczony przez L. Borowca i D. Tarnawskiego (1983: 7) do gatunków występujących w Polsce, mimo że ci sami autorzy (1983: 9) piszą, że był on z całą pewnością błędnie podany z Wejherowa. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.