Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aderus (Otolelus) pruinosus (Kiesenwetter, 1861b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej od Półwyspu Iberyjskiego aż do Grecji, na północ izolowanymi, kserotermicznymi stanowiskami docierający do Francji środkowej, Austrii wschodniej i Słowacji; notowany poza tym z Algierii, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale może będzie odkryty w południowej części kraju. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 70 laty nie znalazła później nigdzie wiarygodnego potwierdzenia. Chyba omyłkowo A. (O.) pruinosus (Kies.) niedawno został zaliczony do fauny Polski (Borowiec i Tarnawski 1983). Bionomia tego gatunku nie jest znana. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na kserotermicznych zboczach. Na Słowacji postacie dojrzałe były poławiane głównie wiosną w stosach chrustu, w próchnicy przy podstawie drzew oraz w zimie w dziuplach wierzb.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: