Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Południowej, na północ docierający do południowo-wschodniej części Europy środkowej, notowany ponadto z Kaukazu, Zakaukazia, Turkiestanu i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z jednego stanowiska. Występuje głównie na suchych zboczach kserotermicznych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia, odżywiają się one kwiatami koniczyn. (Trifolium L.), lucerny (Medicago L.) oraz liśćmi buraka cukrowego. W niektórych rejonach notowany jako poważny szkodnik wymienionych roślin. Chrząszcz ten, podobnie jak i inne gatunki omawianej rodziny, przechodzi skomplikowane przeobrażenie, tzw. hipermetamorfozę. Larwa pierwszego stadium, bardzo ruchliwa, wyszukuje i wyżera złoża jaj szarańczaków (Acridiodea).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Nędza koło Raciborza (Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910), Racibórz (Franz 1936, Noskiewicz 1950c); «Śląsk» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk południowy» (Noskiewicz 1950c)