Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i Szwecji południowej przez całą środkową część Europy aż do krajów śródziemnomorskich, wykazywany także z Syberii oraz Ameryki Północnej (jako importowany). W Polsce, choć nie notowany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Zasiedla ciepłe stanowiska na terenach nizinnych i pagórkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się około połowy maja i trwa do lipca, pojedyncze osobniki poławiano również w sierpniu. Gatunek pojawia się nierównomiernie w poszczególnych latach, niekiedy występuje masowo, wyrządzając duże szkody, czasami zaś występuje sporadycznie albo nie spotykany zupełnie. Chrząszcze żerują głównie na jesionach — Fraxinus L., bzach — Syringa L. i ligustrach — Ligustrum L. Chrząszcze wydzielają silny, ostry zapach, odczuwany nawet z dużej odległości. Chrząszcze, znane jako majka lekarska albo mucha hiszpańska, były użytkowane w celach leczniczych. Samice składają po 40-50 jaj w ziemi. Larwy odbywają rozwój hipermetamorficzny w gniazdach błonkówek (Hymenoptera), gatunków z rodzajów Anthophora Latr., Colletes Latr., Halictus Latr, Megachile Latr. i Osmia Panz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901), Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1956); Pojezierze Pomorskie (Kleine 1932, Haupt i Hedicke 1937, Griep 1939, Griep 1939b); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879, Horion 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Osterloff 1885, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Tumm 1904, Speiser 1905, Trzebiński 1916, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Polentz 1939b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Nasonov 1894, Kéler 1935b), Warszawa-Łazienki, Sewerynów (Burakowski*); Podlasie: Różanka koło Włodawy (Szostak 1883), nadleśnictwo Włodawa (Sierpiński 1963); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1940); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej, Racibórz (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Kéler 1935b); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935g, Kéler 1935b, Minkiewicz 1935, Kuntze R. 1936); Wyżyna Lubelska: Wandzin koło Lubartowa (Riabinin 1958); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Uście Solne koło Bochni (Kéler 1935b); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b); Beskid Wschodni: Jaszczew woj, Rzeszów (Jabłoński 1869), Przemyśl (Trella 1923); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galcja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)