Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alosimus syriacus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w Podobszarze Śródziemnomorskim i w południowo-wschodniej części Europy środkowej, notowany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii, Iraku i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 60 lat o występowaniu w Biłgoraju nie była nigdzie później potwierdzona. Najbliższe naszych granic, nieliczne stanowiska kserotermiczne leżą na terenie Słowacji, gdzie był poławiany od maja do lipca na różnych roślinach krzyżowych (Cruciferae).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Biłgoraj (Pongrácz 1923)