Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Alosimus syriacus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w Podobszarze Śródziemnomorskim i w południowo-wschodniej części Europy środkowej, notowany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii, Iraku i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 60 lat o występowaniu w Biłgoraju nie była nigdzie później potwierdzona. Najbliższe naszych granic, nieliczne stanowiska kserotermiczne leżą na terenie Słowacji, gdzie był poławiany od maja do lipca na różnych roślinach krzyżowych (Cruciferae).
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Sandomierska: Biłgoraj (Pongrácz 1923)